Načini reagovanja na pozitivne vesti

Dobre vesti za jednu osobu ne znače nužno dobre vesti i za drugu, koliko god bili bliski.
Ili se trudili da budemo bliski.

Svi smo ponekad bili u situaciji da vrlo srećno saopštavamo neku lepu novost bliskoj osobi, da bismo sa druge strane doživeli “hladan tuš” ili “zid ćutanja”. A svi smo ponekad bili i u situaciji da kada saopštavamo novost nekome, sa druge strane dobijemo toliko osmeha i lepih reči da je lepa vest postala još lepša! Kako je najbolje saslušati drugoga? Continue reading “Načini reagovanja na pozitivne vesti”

Trendovi (ne)zapošljavanja visokoobrazovanih

U ovogodišnjem izveštaju Društva za menadžment ljudskih resursa (Society of Human Resource Management) se navode rezultati istraživanja o tome koji su trendovi zapošljavanja sveže visokoobrazovanih ljudi, sa stanovišta profesionalaca u oblasti MLJR (uzorak od 452 profesionalca, većina iz firmi koje posluju u S.A.D.). Postoji nekoliko zanimljivih zaključaka iz ovog istraživanja koji se odnose na komunikacione procese. Continue reading “Trendovi (ne)zapošljavanja visokoobrazovanih”

Pametni telefoni uzrokuju glupava ponašanja #2

U prethodnom tekstu na ovu temu ukratko je skrenuta pažnju na fenomen “pametnih telefona” sa stanovišta poželjnih i nepoželjnih ponašanja koja izazivaju kod svojih korisnika.

U Južnoj Koreji, jednoj od zemalja sa najvećom upotrebom interneta i mobilnih tehnologija, istraživanja su pokazala da se kod mladih ljudi koji puno koriste pametne telefone javlja sindrom “digitalne demencije”, gde mladi doživljavaju umanjenje svojih umnih sposobnosti.

Pametni telefoni nekada prouzrokuju ne tako pametna ponašanja
Pametni telefoni nekada prouzrokuju ne tako pametna ponašanja

Continue reading “Pametni telefoni uzrokuju glupava ponašanja #2”

Deset strategija manipulacije ljudima

Sylvain Timsit je 2002 godine na sajtu koji uređuje napisao vrlo zanimljivu listu o 10 najčešćih strategija na koji se manipuliše većim brojem ljudi. Kasnije, internet je tu listu pogrešno i bez ikakvog osnova pripisao poznatom naučniku Noamu Čomskom, verovatno pokušavajući da listi prida veći značaj (ironično na taj način manipulišući čitaocima).

Ta lista je zanimljiva jer je vrlo lako moguće primeniti na skoro sve međuljudske odnose, od porodice preko prijatelja do posla, na osnovu čega možemo izvući i neke zanimljive pouke i savete o tome kako prepoznati i kako se odbraniti od ovih manipulacija.

manipulation

Continue reading “Deset strategija manipulacije ljudima”