Skripta iz Psihologije u menadžmentu

Od 2007. do 2016. godine na Katedri za kvalitet, efektivnost i logistiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu imao sam zadovoljstvo da držim predmet “Psihologija u menadžmentu”. Predmet se bavio veštinama koje su bitne za buduće menadžere u oblasti logistike i uvođenja sistema kvaliteta.
Studenti su učili kako da pravilno postavljaju svoje ciljeve, kako da određuju šta su im prioriteti, kako da lične i organizacione vrednosti učine kompatibilnim, kako da upravljaju svojim vremenom. Takođe, učili su o tome šta su odbrambeni mehanizmi koje ljudi koriste, šta znači “lokus kontrole”, kako pokrenuti inicijativu u firmi i kako asertivno komunicirati sa saradnicima.
Kako ovaj predmet više ne ide, bilo bi lepo podeliti skripta nastala iz njega sa svima zainteresovanima, na sledećem linku:

pum2015.pdf

Srećno!

start-race

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *