Tri faktora upotrebe interneta u malom biznisu

Koliko često se dešava da u nekoj firmi vaše podatke zapišu u svesku, rokovnik ili čak na običan list papira? I kažu da će vam se javiti kada roba stigne, da ne zovete vi njih?

Moderne informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) u velikoj meri olakšavaju poslovanje malim preduzećima, ali i njihovim klijentima. Ukoliko imate firmu, ili razmišljate da pokrenete svoj posao, od početka treba da postavite kanale komunikacija na valjanim osnovama, u skladu sa vremenom u kojem živimo. Tri su osnovna faktora od kojih zavisi uspeh u tome.

ict sme 1

Ukoliko se ove tehnologije pravilno implementiraju i koriste, sve strane su srećne i ne osete bilo kakve probleme u tome da se nešto naruči, plati i konzumira. Poruka potencijalnog kupca se efikasno prenosi do prodavca, on na nju pravovremeno reaguje i uspešno se izvršava transakcija. Na primer, veliki broj malih ugostiteljskih objekata u Srbiji je uvećao obim svog poslovanja koristeći servise kao što su donesi.com, olakšavajući komunikaciju sa krajnjim korisnicima. Naravno, moderne tehnologije nisu cilj same po sebi, niti je nužno da će doneti dobro firmi koja ih koristi: “zloupotreba” modernih tehnologija u firmi ponekad uzme maha, pa postoje firme koje eliminišu neke komunikacione tehnologije, jer se u njihovom slučaju nisu pokazale kao produktivne.

Da bi mala firma razvila internet strategiju, neophodno je da u njoj postoji bar jedan menadžer koji prepoznaje potencijal interneta, prilike koje se pružaju ali i rizike koji dolaze sa ovakvim načinom komuniciranja. Iako su brojni programi poslovne podrške i edukacije preduzetnika na ovu temu kod nas, treba znati da menadžeri ne vole da im se govori kako da rade svoj posao i da vole sami da donose odluke. Zbog toga, programi implementacije informacionih tehnologija od strane spoljašnjih stručnjaka često propadnu ili ne zažive u punoj snazi, jer ih firma doživi kao strano telo kojem se treba suprotstaviti. Dobra konsultantska kuća neće malim firmama nuditi gotova rešenja, nego saradnju i savetovanje u implementaciji novih tehnologija.

ict sme 2

Tri su osnovna faktora koja utiču na spremnost korišćenja modernih komunikacionih tehnologija u malim preduzećima*:

  1. Očekivane poslovne koristi. Menadžment firme mora da razume koje su prednosti uvođenja ICT u poslovanje, i kako se te prednosti drže u odnosu na ono što je potrebno uložiti u ceo taj proces. Pored (očigledno) novca koji treba uložiti, treba utrošiti i vreme na reorganizaciju posla i obučavanje zaposlenih da se neke informacije od sada prenose na novi način. Ukoliko stvari posmatra kratkovido, menadžment neće nikada poverovati da mu nove komunikacione tehnologije mogu pomoći, jer njima treba neko vreme da bi sebe isplatile i olakšale posao svima. Potrebno je imati viziju toga kako će poslovanje izgledati kada sve legne na svoje mesto. Na papiru (ili monitoru) je potrebno navesti sve koristi koje i firma, ali i njeni partneri i krajnji korisnici, imaju od uvođenja modernih tehnologija komuniciranja.
  2.  Organizaciona spremnost. Pošto se uvođenjem informaciono-komunikacionih tehnologija neke stvari u firmi menjaju iz korena, firma toga mora da bude svesna i da želi da se promeni nabolje, da evoluira. Otpor promenama je fenomen koji je u organizacionim naukama dobro poznat. Zaposleni treba da prihvate promenu i da aktivno rade na tome da novo bude dobro prihvaćeno. Naravno, kako se menja jedan aspekat poslovanja, i drugi su pod uticajem, pa treba posmatrati sve aspekte poslovnih procesa i na to kako će se svi akomodirati na nove ICT. Potrebno je osmisliti jasnu strategiju implementacije, sa detaljno navedenim činiocima i procesima kroz koje je potrebno proći, predviđajući poteškoće na tom putu i proaktivno razmišljajući o tome kako da se one izbegnu.
  3.  Spoljni pritisci saradnika, konkurencije i tržišta. Ukoliko firma dočeka da “kaska” za ostalima, i da je kupci pitaju “kada ćete i vi već jednom da omogućite to i to”, znači da je priterana u ćošak i da je zaista prinuđena da se menja da bi opstala. Preduzeća treba da stalno osluškuju potrebe svojih partnera i krajnjih korisnika, i da na te potrebe reaguju na vreme. Ukoliko vidimo da postoji šansa da se neka poruka brže prenese, narudžbina brže realizuje, tu šansu treba iskoristiti pre nego što se konkurencija toga doseti i preuzme mušteriju. Ukoliko firma ima monopol na nekom tržištu, ili je izolovana od konkurencije, lako može upasti u letargiju, inertno odbijajući da se unapredi i evoluira.
* Mehrtens, J. (2001). A model of Internet adoption by SMEs. Information & Management, 39(3), 165–176.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *