O blogu

Zanimljivosti iz sveta komuniciranja, koji nas stalno okružuje i utiče na kvalitet života, ličnu i profesionalnu uspešnost.

Pokretač i autor većine tekstova je

Petar Vrgović, doktor tehničkih nauka iz oblasti Menadžmenta ljudskih resursa

Petar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *