Kako ljubazno pitati nekoga da sjaši sa telefona?

U skorije vreme ste sigurno bili u situaciji da uživate u večeri ili piću sa odabranim društvom, kada neko od prisutnih izvadi telefon i kreće da proverava svoj fejsbuk, instagram, tviter, mejl ili nešto slično tome. Vama postaje nelagodno, jer se neko više zabavlja sa ekranom svog telefona nego sa vama. Da li ćete strpljivo čekati da dođe red na vas, ili ćete insistirati da telefon bude odmah ugašen?

Što je jednom zabavno, drugom je dosadno
Što je jednom zabavno, drugom je dosadno

Continue reading “Kako ljubazno pitati nekoga da sjaši sa telefona?”

Skripta iz Psihologije u menadžmentu

Od 2007. do 2016. godine na Katedri za kvalitet, efektivnost i logistiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu imao sam zadovoljstvo da držim predmet “Psihologija u menadžmentu”. Predmet se bavio veštinama koje su bitne za buduće menadžere u oblasti logistike i uvođenja sistema kvaliteta.
Studenti su učili kako da pravilno postavljaju svoje ciljeve, kako da određuju šta su im prioriteti, kako da lične i organizacione vrednosti učine kompatibilnim, kako da upravljaju svojim vremenom. Takođe, učili su o tome šta su odbrambeni mehanizmi koje ljudi koriste, šta znači “lokus kontrole”, kako pokrenuti inicijativu u firmi i kako asertivno komunicirati sa saradnicima.
Kako ovaj predmet više ne ide, bilo bi lepo podeliti skripta nastala iz njega sa svima zainteresovanima, na sledećem linku:

pum2015.pdf

Srećno!

start-race

Poverenje u poslovanju

Kako se stiče poverenje druge strane u poslovnom razgovoru? Da biste odgovorili na ovo pitanje, prisetite se situacije iz privatnog života: kada vas je neko “osvojio” i “kupio”? Kada ste bili u stanju da nekome u potpunosti verujete? Da li je bilo potrebno da saznate nešto o toj osobi pre nego što ste odlučili da joj više verujete? Da li ste nekome odmah davali ključne informacije o sebi, ili ste ih prvo testirali sa sitnijim parčićima?
poverenje Continue reading “Poverenje u poslovanju”

Work and Travel za početnike – saveti iz prakse

“Work and Travel“ program (u nastavku WaT) je program kulturne razmene, namenjen studentima koji žele da provedu leto u Americi, radeći, a zatim i putujući. Međutim, ovaj tekst nije namenjen davanju osnovnih informacija o samom programu, jer njih možete dobiti uživo ili na sajtu bilo koje agencije koja se bavi WaT programom, već je namenjen davanju saveta iz prakse, kako bi Vaš boravak u Americi prošao što bezbolnije.

Work-Travel-logo-Liberty (1) Continue reading “Work and Travel za početnike – saveti iz prakse”

O omladinskim projektima – kako i zašto se uključiti

U uslovima današnjice, studenti ne smeju da budu samo nemi posmatrači zbivanja oko sebe, ukoliko žele da budu konkurentni na tržištu rada. Globalizacija i put ulaska u Evropsku uniju otvaraju mnoge prilike za dodatno usavršavanje i kvalitetno neformalno obrazovanje, ali sa druge strane, otvaraju i fondove ka kojima mladi iz Srbije mogu aplicirati i raditi kako na razvijanju sebe, tako i na razvoju svoje lokalne zajednice. A zašto i kako se uključiti, u nastavku nam govori Nebojša Đerić, zbog svog dugogodišnjeg iskustva na evropskim projektima.

create your own job

Continue reading “O omladinskim projektima – kako i zašto se uključiti”

Tri faktora upotrebe interneta u malom biznisu

Koliko često se dešava da u nekoj firmi vaše podatke zapišu u svesku, rokovnik ili čak na običan list papira? I kažu da će vam se javiti kada roba stigne, da ne zovete vi njih?

Moderne informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) u velikoj meri olakšavaju poslovanje malim preduzećima, ali i njihovim klijentima. Ukoliko imate firmu, ili razmišljate da pokrenete svoj posao, od početka treba da postavite kanale komunikacija na valjanim osnovama, u skladu sa vremenom u kojem živimo. Tri su osnovna faktora od kojih zavisi uspeh u tome.

ict sme 1 Continue reading “Tri faktora upotrebe interneta u malom biznisu”

Studentske razmene: Gde pronaći ključne informacije

IZVORI INFORMACIJA U VEZI SA RAZMJENOM

Ukoliko sebe možete okarakterisati kao dovoljno ambicioznu osobu koja teži ka tome da izvuče maksimum iz sebe, onda to predstavlja istovremeno i uslovljavanje i tražnju maksimuma od drugih, ljudi, prijatelja, saradnika, okoline.
Samim tim to podrazumijeva donekle i maksimum od tržišta. Ako ovdje nemate uslove onda tražite gdje možete da se usavršite na pravi način.

Biti spreman za šanse i prilike znači osigurati sebi uspjeh u akcijama koje ste odlučili da preduzmete. Studiranje bez ambicije za učenjem i napredovanjem je ništavno i bezvrijedno.

exp dif
Continue reading “Studentske razmene: Gde pronaći ključne informacije”

Studentske razmene: ponude za 2016

Prije nego što se donese odluka za razmjenu, olakšavajuca okolnost je da se znaju ciljevi, da se ustanovi bar blagookviran plan, sta se želi postići razmjenom.

Ponuda ima mnogo i samim tim, kada se izdvoje prioriteti proizići će efikasniji pronalazak odgovarajuće razmjene i veći stepen posvećenosti odabranom konkursu što utiče na  kvalitet sadržaja konkursne aplikacije.

RIBI-Youth-Exchange-Photo
Continue reading “Studentske razmene: ponude za 2016”

Prednosti i zadovoljstvo studentskim razmenama

Šta su studentske razmjene?

Pojam studentska razmjena podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom univerzitetu odnosno odrađivanja stručne prakse u inostranoj ustanovi/preduzeću/instituciji.

Učenje, studiranje, pisanje seminarskih radova ili diplomskih radova, obavljanje istraživanja ili odrađivanje stručne prakse, samom studentu omogućava sticanje znanja, upoznavanje novih tehnologija, komunikaciju i izmjenu iskustava sa ljudima iz različitih kulturoloških sredina.

Nesumnjivo da studenti koji su dio svog studiranja proveli na međunarodnoj razmjeni imaju veće mogućnosti pri zapošljavanju, kako u sredini iz koje potiču tako i na međunarodnom tržištu rada.

Osim što doprinosi akademskom kao i ličnom razvoju studenta, studentska razmjena smatra se jednim od faktora koji doprinosi kvalitetu obrazovnog sistema ali i izgradnji Evrope i uređenja, zasnovane na znanju.

student exchange 1
Studentska razmjena u Cirihu

Continue reading “Prednosti i zadovoljstvo studentskim razmenama”