Prednosti i zadovoljstvo studentskim razmenama

Šta su studentske razmjene?

Pojam studentska razmjena podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom univerzitetu odnosno odrađivanja stručne prakse u inostranoj ustanovi/preduzeću/instituciji.

Učenje, studiranje, pisanje seminarskih radova ili diplomskih radova, obavljanje istraživanja ili odrađivanje stručne prakse, samom studentu omogućava sticanje znanja, upoznavanje novih tehnologija, komunikaciju i izmjenu iskustava sa ljudima iz različitih kulturoloških sredina.

Nesumnjivo da studenti koji su dio svog studiranja proveli na međunarodnoj razmjeni imaju veće mogućnosti pri zapošljavanju, kako u sredini iz koje potiču tako i na međunarodnom tržištu rada.

Osim što doprinosi akademskom kao i ličnom razvoju studenta, studentska razmjena smatra se jednim od faktora koji doprinosi kvalitetu obrazovnog sistema ali i izgradnji Evrope i uređenja, zasnovane na znanju.

student exchange 1

Studentska razmjena u Cirihu

 Prednosti studentskih razmjena iz ugla studenta

Ukoliko se razmjena posmatra iz ugla studenta, onda je na prvom mjestu prednost koju donosi iskustvo a koje zasigurno uvijek ima najveću vrijednost.
Svakako da je studiranje primarno tj. polaganje ispita ali u cjelokupnoj razmjeni, studiranje predstavlja samo dio onoga čemu se treba posvetiti vrijeme.

Iskustvo se grana u više osvrta, bilo da se radi o upoznavanju novih ljudi, nove sredine, novog jezika, novog fakulteta, nove kulture, novih tehnologija,…

Razmjena ima svoju svrhu a uspješnost zavisi od obostranih učesnika.

Želja za spoznajom, ambicija za napredovanjem, fleksibilnost, prilagodljivost, radoznalost, komunikativnost su neki od važnijih faktora koji utiču na postizanje efektivnosti razmjene iz ugla studenta.

    Anketa o prednostima razmjene i rezultati

Na osnovu ankete kojom je obuhvaćeno 83 studenta na razmjeni na Mašinskom fakultetu u Mariboru, iz 12 Evropskih zemalja, dobijeni su sledeći rezulati:

1

Osnovna prednost za većinu studenata je vezana za društvene potrebe ili komunikacijske veštine

2

Slično odgovorima na prvo pitanje, pokazuje se da su očekivanja studenata na razmeni bila ispunjena

3

Mali broj studenata koji je nezadovoljan finansijskim aspektima studentskih razmjena pokazuje da novac nije problem

4

Usavršavanje jezika je bitan aspekat studentskih razmjena

5

Samo 15% studenata je proces apliciranja za studentsku razmjenu opisalo kao “komplikovan” ili “izuzetno kompikovan”

6

Većina studenata izražava zadovoljstvo stečenim znanjima i vještinama u okviru razmjene

7

Dve trećine anketiranih studenata je zadovoljno ili potpuno zadovoljno efektima razmjene!

Činjenica je da razmjene doprinose sopstvenom razvoju kao i razvoju društva i okoline.
Predstavljaju avanturu samospoznaje i odskočnu dasku ka putu za tržište rada.

Istraživanja (koja RTS navodi jednom prilikom) su pokazala da veći dio mladih u Srbiji smatra da nema adekvatno obrazovanje, takođe ni adekvatnu kulturnu scenu. Prema njihovom mišljenju, problem je degradiran sistem vrijednosti kao i obrazovni sistem koji nije na zavidnom nivou. Velika očekivanja, uglavnom neutemeljena.
Dakle, nastupa se sa mnogo žalbi, a malo želje da se to promijeni. Cjelokupno stanje predstavlja problem, mladi su dio njega ali ne toliko često da su i sami dio rešenja.

Važno je aktivno se uključiti u izgradnju sopstvene budućnosti, na vrijeme, ne prekasno već odmah.

Studenti će zasigurno biti bolje plasirani i na globalnom tržištu rada ukoliko su stekli takvo univerzitetsko obrazovanje koje iza sebe ima jasan međunarodni profil. 

Studirati u inostranstvu znači studirati drugačije što ne znači da je ono manje ili više vrijedno, već jednostavno nešto novo u odnosu na šta smo navikli. Stoga, koleginicama i kolegama mogu poručiti:

Uključi se na vrijeme, budi i ti dio nekog programa mobilnosti. Pronađi sebi odgovarajuću stipendiju, provedi dio svojih studija u inostranstvu i naj taj način stekni nezaboravno životno iskustvo.

Sledi:


Dragana Rakovic

 

*Gostujuća autorka: Dragana Raković,
studentkinja četvrte godine inženjerskog menadžmenta
na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu,
trenutno na Mašinskom fakultetu u Mariboru,
kao student na razmeni u okviru CEEPUS mreže

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *